Zálohovaný zdroj BPS-S 24/7 - 12/2 - 5/5

malý zdroj zálohovaného napětí se třemi výstupními napětími

bps

Ke stažení

Leták BPS

Charakteristika

Při běžném provozu je zdroj napájen ze sítě 230V, 50Hz. V případě výpadku sítě je zdroj vybaven bateriemi 24V/14,2Ah.

Síťové napětí se do přístroje přivádí přes prosvětlený spínač. Po jeho sepnutí dojde k připojení interního zdroje 24V/10A na síť. Současně se sepne relé pro dálkovou signalizaci přítomnosti sítě – bezpotenciálový kontakt je vyveden na svorky "MAINS COM-NO".

Zdroj 24V napájí přes spínač a pojistky bateriovou sestavu 4 x 12V/7,2Ah.. Toto napětí je přivedeno na výstupní svorky +24V/7A-GND a na desku měničů pro další napěťové úrovně. Z této desky jsou vyvedeny napěťové úrovně 12V na svorky +12V/2A-GND a 5V na svorky +5V/5A-GND. Při výpadku sítě jsou všechny napěťové úrovně napájeny z baterie. Proti hlubokému vybití je baterie chráněna elektronickým obvodem, který odpojí všechny výstupy při poklesu napětí pod nastavenou mez ( typicky 21,5V ). Stav sepnutí tohoto obvodu je signalizován bezpotenciálovým kontaktem na svorkách "BATTERY COM-NO".

Pro zabezpečení provozu je v přístroji použito nucené chlazení. Pro chlazení zdroje 24V/10A je zapojen ventilátor na 24VDC, pro chlazení jednotky měničů na 12V a 5V je zapojena sestava ventilátoru s chladičem na 12VDC. Všechna výstupní napětí jsou galvanicky spojena přes svorky GND.

Základní technické údaje

Vstupní napětí 230V ±10% 50Hz
Výstupní jmenovité napětí 24V/7A - 12V/2A - 5V/5A
Baterie 24V/14,2Ah a 4x12V/7,2Ah
Rozměry (š x v x h) 200 x 150 x 465 mm
Hmotnost cca 18,5kg

Vlastnosti

 • 3 stejnosměrná výstupní napětí - 24, 12 a 5V
 • ochrana proti hlubokému vybití baterie
 • dálková signalizace přítomnosti sítě - bezpotenciálový kontakt
 • galvanicky oddělená výstupní napětí
 • kompaktní design

Použití

 • malý zdroj zálohovaného napětí
 • vysoký výkon, malá hmotnost

EPRONA, a.s.

Co nabízíme

 • osobní návštěvu ve Vaší firmě
 • servis námi vyrobených přístrojů našimi servisními techniky a servisními zastoupeními
 • přímý prodej za maloobchodní ceny
 • zákaznická řešení a kooperace
 • eloxovací linku pro Vaše výrobky

Obchodní oddělení

 • tel.: +420 481 549 141
 • mobil: +420 725 552 198
 • email: elox@eprona.cz
Máte speciální požadavek?
Zavolejte nám!
© 2016 EPRONA, a.s. All Rights Reserved

Search