HOB - relé pro hlídání okruhu baterie

včas upozorní na poruchu bateriového okruhu v zálohových zdrojích

hob

Ke stažení

Leták HOB

Charakteristika

Napěťové relé HOB se používá v kompletních zálohových zdrojích k hlídání obvodu baterie paralelně připojené k výstupu usměrňovače. V tomto režimu hradí usměrňovač celý proudový odběr a baterie se na něm nepodílí. Použitý způsob vyhodnocování informuje uživatele o možných problémech v obvodu připojené baterie. Vyhodnocení je provedeno sepnutím relé, které má vyveden přepínací kontakt.

Vyhodnocení je prováděno ve dvou úrovních. První úroveň se nastavuje pro signalizaci rozvážení jednotlivých bloků, druhá úroveň zpravidla signalizuje přerušení obvodu baterie.

Relé HOB pracuje na principu porovnávání dvou napěťových úrovní. Jedno napětí je tvořeno přesným středem napětí na výstupu usměrňovače a druhé napětí je vyvedeno ze středu nabíjené baterie. Mezi výstupem usměrňovače a baterií jsou zpravidla zařazeny pojistky, vedení a spojky mezi jednotlivými bateriovými bloky. V případě správného chodu není mezi těmito napětími rozdíl a relé HOB není sepnuto.

V případě poruchy pojistky nebude baterie nabíjena a napětí na ní začne klesat. Současně musí docházet i k poklesu napětí na bateriovém středu proti plusu či mínusu. Tím začne na vstupech měřících zesilovačů vznikat napěťový rozdíl. Překročí-li tento rozdíl nastavenou hodnotu, dojde k překlopení výstupního relé. Na čelním panelu relé HOB se rozsvítí LED dioda odpovídající polaritě překročeného napětí a úrovni 1 nebo 2.

Relé HOB je napájeno síťovým napětím. Interní stejnosměrný zdroj vytváří symetrické napětí pro vnitřní obvody a sadu referenčních napětí pro nastavení jednotlivých hladin.

Všechna připojovací místa jsou provedena šroubovými svorkami a označena na čelním panelu:

 • 1 N – připojení síťového napětí
 • 2 L – připojení síťového napětí
 • 3 +U – plusový pól výstupu usměrňovače
 • 4 STŘED – střed bateriového napětí
 • 5 –U – mínusovýpól výstupu usměrňovače
 • 22 – přivedení napětí na přepínací kontakt
 • 21 – při sepnutí sepne proti 22
 • 20 – při sepnutí rozepne proti 22

Vlastnosti

 • dvě úrovně vyhodnocení
 • snadné nastavení referenčních úrovní
 • optická signalizace LED diodami
 • volný bezpotenciálový přepínací kontakt 8A/250VAC
 • nízká vlastní spotřeba
 • montáž na DIN lištu

Použití

 • hlídání okruhu nabíjené baterie
 • zdroje zálohovaného napětí

EPRONA, a.s.

Co nabízíme

 • osobní návštěvu ve Vaší firmě
 • servis námi vyrobených přístrojů našimi servisními techniky a servisními zastoupeními
 • přímý prodej za maloobchodní ceny
 • zákaznická řešení a kooperace
 • eloxovací linku pro Vaše výrobky

Obchodní oddělení

 • tel.: +420 481 549 141
 • mobil: +420 725 552 198
 • email: elox@eprona.cz
Máte speciální požadavek?
Zavolejte nám!
© 2016 EPRONA, a.s. All Rights Reserved

Search