Identifikátor baterie (Powermodem)

přenos informací o baterii po nabíjecích kabelech

idf1

Ke stažení

Leták Powermodem

Charakteristika

Identifikátor baterie (PowerModem) je zařízení určené k trvalému připojení k baterii. Poskytuje důležité informace o způsobu provozu baterie po dobu její životnosti. Byl vyvinut především pro provoz v součinnosti s Centrálním monitorovacím systémem nabíjecí stanice CMS.

Jeho dalším využitím je samostatné použití pro identifikaci baterie po připojení k nabíječi.

Baterie různé konstrukce, napětí, kapacity a typu chemické reakce jsou tak nabíjeny okamžitě a automaticky bez jakéhokoliv zásahu obsluhy, a vždy s optimálním nastavením nabíjecího profilu!

Identifikátory ID-B je možno použít pouze v součinnosti s nabíječi z výrobního programu Eprony (nabíječe řady HFR), které jsou vybaveny identifikátorem nabíječe ID-HFR.

Data o baterii se do identifikátoru vkládají i s programem a jsou trvale zapsána bez možnosti změny – ani odpojením od baterie či jinou manipulací. Z toho vyplývá možnost kdykoliv si tato data přečíst. Změna je možná po přeprogramování identifikátoru buď u výrobce nebo pomocí programátoru a software, který na přání také dodáme.

Identifikátor ID-B je napájen z připojené baterie. Rozsah napájení je podle varianty 8 až 30V nebo 34 až 110V. Odběr proudu je v klidovém stavu na úrovni běžných ztrát baterie, takže se nijak výrazně nesnižuje její kapacita.

Propojení baterie a nabíječe je shodné jako pro standardní nabíječ, to znamená výkonovým dvoužilovým kabelem. Veškerá komunikace mezi nabíječem a baterií je realizována přes tento kabel, a to na vzdálenost 50 až 200m (dle stupně okolního rušení – standardně 100m bez potíží). Žádné další vodiče nejsou nutné.

Použitím identifikátorů v případě, kdy jsou nabíječe propojeny pomocí optických kabelů do sítě, je možné veškerá data o nabíjení přenášet do centrálního počítače a tím mít maximální přehled o provozu nabíjecí stanice. Je možno vést lepší statistiku využití baterií, jejich poruchovosti, počtu nabíjení a dalších provozně-technických parametrů.

idf3Přenášená data:

 • jmenovité napětí baterie
 • jmenovitá kapacita baterie
 • plynovací napětí
 • maximální napětí baterie
 • koeficient teplotní kompenzace
 • doporučený nabíjecí proud I1
 • typ baterie – chemie
 • nabíjecí charakteristika
 • způsob ukončení nabíjení
 • číslo baterie
 • datum instalace powermodemu
 • datum instalace baterie
 • verze programového vybavení

Vlastnosti

 • délka nabíjecích kabelů až 200 metrů
 • všechna data o baterii jsou uložena přímo v paměti identifikátoru
 • možnost přeprogramování
 • nízká vlastní spotřeba

Použití

 • identifikace baterie po připojení k nabíječi
 • spolupráce s Centrálním monitorovacím systémem nabíjecí stanice CMS

EPRONA, a.s.

Co nabízíme

 • osobní návštěvu ve Vaší firmě
 • servis námi vyrobených přístrojů našimi servisními techniky a servisními zastoupeními
 • přímý prodej za maloobchodní ceny
 • zákaznická řešení a kooperace
 • eloxovací linku pro Vaše výrobky

Obchodní oddělení

 • tel.: +420 481 549 141
 • mobil: +420 725 552 198
 • email: elox@eprona.cz
Máte speciální požadavek?
Zavolejte nám!
© 2016 EPRONA, a.s. All Rights Reserved

Search